web-banner-Newproduct-Bottle frost
พิมพ์สติ๊กเกอร์

Plastic Park ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
ขวดปั๊ม กระปุกครีม หลอดครีม พร้อมพิมพ์ไม่จำกัดสี

พลาสติกพาร์ค เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ทุกชนิด เช่น กระปุกครีม หลอดครีม ขวดครีม หัวปั้ม หัวสเปรย์ เรามีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หลากหลายกว่า 3,000 รายการ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ด้วยราคาจากโรงงานโดยตรง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปต่อยอดสินค้าของแต่ละท่าน เพื่อสร้างความน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่อยู่ด้านในได้อย่างลงตัว เราเชื่อว่า หากลูกค้าได้ข้อมูลที่เพียงพอ จะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า

Plastic Park ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
ขวดปั๊ม กระปุกครีม หลอดครีม พร้อมพิมพ์ไม่จำกัดสี

พลาสติกพาร์ค เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ทุกชนิด เช่น กระปุกครีม หลอดครีม ขวดครีม หัวปั้ม หัวสเปรย์ เรามีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หลากหลายกว่า 1,500 รายการ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ด้วยราคาจากโรงงานโดยตรง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปต่อยอดสินค้าของแต่ละท่าน เพื่อสร้างความน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่อยู่ด้านในได้อย่างลงตัว เราเชื่อว่า หากลูกค้าได้ข้อมูลที่เพียงพอ จะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า

พิมพ์สติ๊กเกอร์
จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขวดครีม-ขวดปั๊ม-กระปุกครีม-หลอดครีม

Plastic Park ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ขวดปั๊ม กระปุกครีม หลอดครีม พร้อมพิมพ์ไม่จำกัดสี

พลาสติกพาร์ค เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ทุกชนิด เช่น กระปุกครีม หลอดครีม ขวดครีม หัวปั้ม หัวสเปรย์ เรามีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หลากหลายกว่า 1,500 รายการ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ด้วยราคาจากโรงงานโดยตรง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปต่อยอดสินค้าของแต่ละท่าน เพื่อสร้างความน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่อยู่ด้านในได้อย่างลงตัว เราเชื่อว่า หากลูกค้าได้ข้อมูลที่เพียงพอ จะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า

โปรโมชั่น จัดส่งฟรี บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ขวดครีม ขวดปั๊ม กระปุกครีม
รายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ ขวดครีม ขวดปั๊ม กระปุกครีม พลาสติกพาร์ค
ตัวอย่างงานลูกค้า-2
ตัวอย่างงานลูกค้า-1

ตัวอย่างงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

พลาสติกพาร์ค เราจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมบริการออกแบบโลโก้และฉลาก พร้อมบริการพิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์ไม่จำกัดสี ฟรีค่าบล็อค เริ่มต้นแค่ 100ชิ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวอย่างงานลูกค้า-2
ตัวอย่างงานลูกค้า-1

ตัวอย่างงานของลูกค้า

พลาสติกพาร์ค เราจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมบริการออกแบบโลโก้และฉลาก พร้อมบริการพิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์ไม่จำกัดสี ฟรีค่าบล็อค เริ่มต้นแค่ 100ชิ้น

ดูผลงานทั้งหมด

ตัวอย่างงานของลูกค้า

ตัวอย่างงานลูกค้า-1
ตัวอย่างงานลูกค้า-2

พลาสติกพาร์ค เราจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมบริการออกแบบโลโก้และฉลาก พร้อมบริการพิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์ไม่จำกัดสี ฟรีค่าบล็อค เริ่มต้นแค่ 100ชิ้น

ดูผลงานทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติม

โทร : 095-259-7924
โทร : 095-939-2867