Plastic Park ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

ขวดปั๊ม กระปุกครีม หลอดครีม พร้อมพิมพ์ไม่จำกัดสี

หน้าร้าน-พลาสติกพาร์ค-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

พลาสติกพาร์ค เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ทุกชนิด เช่น กระปุกครีม หลอดครีม ขวดครีม หัวปั้ม หัวสเปรย์ เรามีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หลากหลายกว่า 1,500 รายการ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ด้วยราคาจากโรงงานโดยตรง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปต่อยอดสินค้าของแต่ละท่าน เพื่อสร้างความน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่อยู่ด้านในได้อย่างลงตัว เราเชื่อว่า หากลูกค้าได้ข้อมูลที่เพียงพอ จะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า

โอ๋-พลาสติกพาร์ค-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-01
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-02
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-03
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-04
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-05
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-06
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-07
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-08
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-09
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-10
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-11
หน้าร้าน-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-12

สอบถามเพิ่มเติม

โทร : 095-259-7924
โทร : 095-939-2867