ขั้นตอนการสั่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์00
ขั้นตอนการสั่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์00
ขั้นตอนการสั่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์01
ขั้นตอนการสั่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์02

แบบบรรจุภัณฑ์ยอดนิยม

ขวด 300-450 ml

ขวด RCN 400 ml ขาว

฿12.00

ขวด 005-080 ml

ขวด PET 50 ml ใส

฿7.00
฿15.00

หัวสเปรย์

Foggy 24# ขาว

฿9.00

ขวด 100-180 ml

ขวด SA 150 ml ขาว

฿8.00

ขวด 500-1000 ml

ขวด AMWAY 500 ml ขาว

฿11.00

ขวด 500-1000 ml

ขวด RY 1,000 ml ใส

฿15.00

ขวด 005-080 ml

ขวด PTK 30 ml ใส

฿4.00
฿3.50