กระปุกอาหารเสริม ควรเป็นกระปุกแบบไหน ต้องมีคุณบัติอะไรบ้าง?

กระปุกอาหารเสริม ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในความเป็นจริงแล้ว อาหารเสริมนั้น แม้จะมีหน้าที่หลัก ๆ คือการ “เสริม” ส่วนที่ขาดให้กับร่างกายผู้บริโภคเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงผลิตภัณฑ์ชนิดดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการป้องกันแบบเดียวกับยาจากทางการแพทย์เลยก็ว่าได้ ฉะนั้น คุณสมบัติของกระปุกที่ใช้ในการเก็บรักษาผลผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีเช่นเดียวกัน

กระปุกอาหารเสริม ควรเป็นกระปุกแบบไหน ต้องมีคุณบัติอะไรบ้าง?

กระปุกอาหารเสริม อีกหนึ่ง Packaging ที่สำคัญในการเก็บผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนั้นมีอยู่มากมายตามประเภทของสินค้าแต่ละชนิดที่วางจำหน่าย อาทิเช่น สินค้าประเภท เครื่องสำอาง เครื่องประดับ อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ก็จะมีการออกแบบ และการดีไซน์แยกประเภท หรือออกแบบให้ดูมีความแตกต่างสำหรับสินค้าแต่ละชนิด
ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในแต่ละชนิดนั้นก็จะมีข้อมูล หรือองค์ประกอบที่สำคัญที่จะต้องมี เพื่อเป็นข้อบังคับสำหรับให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นโยชน์ อย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ในประเภทของอาหารเสริมที่จะต้องมีการเพิ่มตัวอักษร รูปภาพหรือข้อมูลใส่ลงไป เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รู้ถึงสรรพคุณ วิธีการใช้งาน ข้อควรปฏิบัติ หรือข้อห้ามที่จำเป็นต่อการใช้งาน ฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมีแนะนำกับองค์ประกอบและข้อมูลที่ควรมีสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภท กระปุกบรรจุอาหารเสริม

“กระปุกพลาสติก”  บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการเก็บยา?

ยาสามัญประจำบ้าน หรือ อาหารเสริม วิตามินเสริม เป็นไอเทมสำคัญที่แทบทุกบ้านต้องมีเก็บไว้ เพราะนอกจากจะสามารถรักษาอาการป่วยเบื้องต้นยามฉุกเฉินได้แล้ว ยังเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยเสริมสุขภาพและภูมิต้านทานในตัว เพราะโรคภัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆ หรือคนสูงอายุเป็นสมาชิกในครอบครัว การมียาสามัญประจำบ้านจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่ง
ในอดีต ภาชนะสำหรับการจัดเก็บยาสามัญประจำบ้านมักทำมาจากแก้ว เป็นลักษณะกระปุกแก้ว แต่ด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างสูงในการขึ้นรูป รวมถึงการจัดเก็บและการขนส่งที่ต้องใช้เงินมากกว่าภาชนะรูปแบบอื่น ทำให้ปัจจุบัน กระปุกพลาสติกได้รับความนิยมมากกว่ากระปุกแก้ว เพราะนอกจากความแข็งแรง คนทนแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต แถมยังสามารถรักษาคุณภาพยาได้ดีไม่แพ้กัน แต่ยาบางประเภทก็ยังต้องใช้กระปุกแก้วอยู่ โดยเฉพาะยาที่ต้องรักษาคุณภาพของสินค้า อุณหภูมิ ความชื้น และยาบางชนิดที่ยังต้องใช้แก้วอบความร้อนฆ่าเชื้อ เป็นต้น
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง กระปุกอาหารเสริม 150 g ชา ฝาทอง
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง กระปุกอาหารเสริม 150 g ชา ฝาทอง

กระปุกพลาสติก และภาชนะเก็บยาที่ถูกต้องมีคุณสมบัติแบบนี้

จากที่ได้บอกไปว่าอาหารเสริมนั้น เทียบเท่าได้กับยาตัวหนึ่ง ดังนั้น กระปุกหรือภาชนะที่นำมาใช้บรรจุนั้นควรมีประสิทธิภาพมากพอที่จะคงสภาพคุณสมบัติของตัวอาหารเสริมไว้ได้ ฉะนั้นจึงควรมีคุณสมบัติดังนี้ด้วย…

1.ควรเป็นภาชนะปิดสนิท (Well-closed)

ภาชนะปิดสนิท คือ ภาชนะที่ป้องกันของเหลวและ ของแข็งจากภายนอกเข้ามาปนเปื้อนตัวยา สามารถป้องกันการสูญหายของตัวยาระหว่างการใช้งาน หรือที่ระหว่างการควบคุม ขนส่ง จัดเก็บ และแจกจ่าย ตัวอย่างของภาชะบรรจุประเภทนี้ ได้แก่ กระปุกพลาสติกแบบมีฝาปิดเป็นเกลียว ซองซิปล็อค ตลับแบ่งยาแบบเป็นช่อง ๆ และมีฝาปิด เป็นต้น

2. ควรเป็นภาชนะปิดแน่น (Tight)

ภาชนะปิดแน่น คือ ภาชนะที่ป้องกันของเหลว ของแข็ง หรือไอระเหยจากภายนอกเข้ามาปนเปื้อนตัวยา สามารถป้องกันการสูญหายของตัวยา ป้องกันการเกิดเป็นผลึก การเยิ้มเหลว หรือการระเหย ระหว่างการใช้งาน หรือระหว่างการควบคุม ขนส่ง จัดเก็บ และแจกจ่าย ตัวอย่างของภาชะประเภทนี้ได้แก่ กระปุกพลาสติกชนิดฝาปิดสนิท กระปุกยาชนิดฝาล๊อค หรือกระปุกยาที่มีขอบซีลยาง เป็นต้น ต้องสังเกตลักษณะกายภาพของยาที่รับประทาน หากพบว่าเม็ดยามีลักษณะที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยทาน ควรงดทานยาดังกล่าวและปรึกษาเภสัชกรก่อนกระทำการใด ๆ

3. อาจเป็นภาชนะกันแสง (Light-resistant)

ภาชนะกันแสง คือ ภาชนะที่ป้องกันผลจากแสงที่สามารถเกิดกับตัวยาสำคัญได้ โดยภาชนะดังกล่าวอาจจะมีความสามารถป้องกันแสงได้ด้วยคุณสมบัติของตัวเอง หรือจากการเคลือบป้องกันแสงไว้บนผิววัตถุของภาชนะสำหรับจัดเก็บยา ในกรณีภาชนะที่ใส ไม่มีสี หรือภาชนะที่โปร่งแสง สามารถป้องกันแสงได้ด้วยการเคลือบภาชนะให้ทึบแสง หรือจากการใช้บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องบรรจุ หีบ ห่อ ในการปกป้องภาชนะอีกชั้น เป็นต้น ซึ่งบนภาชนะดังกล่าวจะต้องมีการระบุแจ้งเก็บให้พ้นแสงแดด (ภายใต้ภาชนะเคลือบทึบแสงหรือบรรจุภัณฑ์) จนกว่าจะมีการใช้ ตัวอย่างของภาชะบรรจุประเภทนี้ ได้แก่ กระปุกยาพลาสติกทึบแสง ซองยาซิปล๊อคสีชา กระปุกยาชนิดแก้วสีชา (amber bottle) ตลับยาชนิดทึบแสง เป็นต้น
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง กระปุกอาหารเสริม 150 g ขาว ฝาพิงค์โกลด์
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง กระปุกอาหารเสริม 150 g ขาว ฝาพิงค์โกลด์
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า กระปุกพลาสติก เป็นภาชนะที่เหมาะสมกับการจัดเก็บยาหรืออาหารเสริมทางการแพทย์แทบทุกรูปแบบ เพราะเป็นภาชนะที่มีลักษณะทึบแสง สามารถป้องกันแสงแดดเข้าไปทำลายคุณภาพของยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังมีเกลียวฝาปิดที่มิดชิด ป้องกันของเหลว การปนเปื้อน หรือหลุดรอดของอากาศและสิ่งสกปรกเข้าไปสร้างความเสียหายให้ตัวยา จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า ทำไม? กระปุกพลาสติกถึงกลายเป็นภาชนะยอดนิยมในวงการแพทย์และอาหารเสริมทางการแพทย์ ในปัจจุบัน

Plastic Park ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ขวดปั๊ม กระปุกบรรจุครีม หลอดครีม พร้อมพิมพ์ไม่จำกัดสี

พลาสติกพาร์ค เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ทุกชนิด เช่น กระปุกบรรจุครีม หลอดครีม ขวดครีม หัวปั้ม หัวสเปรย์ เรามีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หลากหลายกว่า 1,500 รายการ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ด้วยราคาจากโรงงานโดยตรง ทั้งนี้ เรามีรูปแบบของสินค้าให้เลือกมากมายกว่า 1,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง /ขวดพลาสติก/ขวดเครื่องสำอาง / กระปุกบรรจุครีม / ขวดเซรั่ม /กระปุกสครับ /ตลับครีม / ขวดอโรม่า ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปต่อยอดสินค้าของแต่ละท่าน เพื่อสร้างความน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่อยู่ด้านในได้อย่างลงตัว เราเชื่อว่า หากลูกค้าได้ข้อมูลที่เพียงพอ จะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าได้ บทความที่เกี่ยวข้อง