5 ตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้จัก

ตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง แม้จะดูเป็นเหมือนเรื่องที่ไกลตัว แต่แท้จริงแล้วมีความจำเป็นมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์เองและผู้บริโภคเองด้วย เนื่องจากสัญญลักษ์เหล่านี้มีความสำคัญมาก ๆ ในการบ่งบอกและระบุข้อควรรู้เกี่ยวกับสินค้า ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้มีความเป็นสากล ใช้กันทั่วโลก และมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคนั่นเอง ดังนั้น ในบทความนี้ Plastic Park จึงได้รวบรวมสัญญลักษณ์พื้นฐานที่ควรรู้จักมาฝาก ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูพร้อม ๆ กันเลย

5 ตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้จัก

 

ตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางบอกอะไรเรากันนะ ? หากคุณได้ลองสังเกตุบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางคงจะได้เห็นถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์นั้นมีความหมายแฝงอยู่ โดยจุดประสงค์เพื่ออยากให้ทราบความหมายและรายละเอียดของสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

ฉลากเครื่องสำอาง vs สัญญลักษณ์บนเครื่องสำอาง ไม่เหมือนกัน?

ฟังแล้วอาจดูมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งมักสร้างความสับสนให้กับเจ้าของแบรนด์หลาย ๆ คนได้ แต่แท้จริงแล้วทั้ง 2 อย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ฉลากเครื่องสำอาง คือ..

ฉลากเครื่องสำอางจะต้องเขียนด้วยข้อความที่ตรงต่อความจริง ใช้ข้อความภาษาไทยและมีข้อความที่อ่านได้ชัดเจน โดยบนฉลากเครื่องสำอางจะต้องระบุข้อความที่สำคัญได้แก่ ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้า ประเภทของเครื่องสำอาง ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต (กรณีที่ผลิตในประเทศ) ชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้า และชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต (กรณีเป็นเครื่องสำอางนำเข้า) ปริมาณสุทธิ วิธีใช้ ข้อแนะนำ คำเตือน เดือน/ปีที่ผลิตและที่หมดอายุ (กรณีเครื่องสำอางมีอายุการใช้งานต่ำกว่า 30 เดือน) เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เลขที่ใบรับแจ้ง และชื่อสารทุกชนิดที่เป็นส่วนผสมเครื่องสำอาง (เรียงจากมากไปหาน้อย) รวมถึงข้อความอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค

สัญลักษณ์บนฉลากเครื่องสำอาง คือ…

ทั้งนี้เราอาจเคยพบสัญลักษณ์ต่างๆบนฉลากเครื่องสำอาง ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านั้นจะมีความสำคัญในการช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคมีประโยชน์ในการเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะแก่ความต้องการ ซึ่งสัญลักษณ์บนฉลากเครื่องสำอางที่เป็นสากลดังกล่าวนั้นก็มีหลายแบบมาก ๆ โดยแต่ละแบบก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป

5 สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ควรรู้จัก มีอะไรบ้าง?

สำหรับสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางนั้นมีอยู่หลายสัญญลักษ์ด้วยกัน แต่โดยพื้นฐานแล้วสัญญลักษณ์หลัก ๆ ที่ทุกคนควรทำความรู้จักสามารถแบ่งได้เป็น 5 สัญญลักษณ์นี้ ได้แก่

1.Rid After Opening (PAO)

สัญลักษณ์รูปกระปุกเปิดฝา เป็นสัญลักษณ์ที่พบได้บ่อยบนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่มาจากยุโรป ความหมายของสัญลักษณ์ดังกล่าวบอกถึงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์หลังการเปิดใช้โดยตัวเลขที่ระบุอยู่ในสัญลักษณ์หมายถึงจำนวนเดือนที่เครื่องสำอางสามารถใช้ได้นั่นเองค่ะ เช่น 6M หมายถึง เครื่องสำอางมีอายุหลังจากการเปิดใช้ 6 เดือน หรือ 24M หมายถึง เครื่องสำอางมีอายุหลังจากการเปิดใช้ 24 เดือนหรือ 2 ปี เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุ (shelf life) มากกว่า 30 เดือนขึ้นไป

2.Best Before End of (BBE)

สัญลักษณ์ในบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางแบบรูปนาฬิกาทราย เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ บางครั้งอาจจะใช้เป็นอักษรย่อ BBE หรือ EXP ในการแสดงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์แทน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุ (shelf life) น้อยกว่า 30 เดือน ซึ่งจำเป็นต้องมีการระบุวันหมดอายุไว้บนฉลาก

3.Net contents (e-mark)

สัญลักษณ์ตัว e ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจะบ่งบอกถึงปริมาณหรือน้ำหนักที่บรรจุตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายของสหภาพยุโรป

4.Open Flame

สัญลักษณ์รูปไฟ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารที่ติดไฟได้เช่น สารพวกแอลกอฮอล์ สารขับดันในสเปรย์ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ควรเก็บไว้ให้ห่างจากประกายไฟและมีอุณหภูมิที่สูง มักพบในผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำยาทาเล็บ น้ำยาล้างเล็บ สเปรย์ระงับกลิ่นกาย สเปรย์จัดแต่งทรงผม เป็นต้น

5.Mobius loop

  สัญลักษณ์ลูกศรเรียงเป็นสามเหลี่ยม สัญลักษณ์ดังกล่าวบ่งบอกว่าภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยลูกศรแต่ละดอกหมายถึง “ “Recycling”, “Recyclable”, “Recycled Product” เป็นสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่ได้มีข้อกำหนดเจาะจงในการใส่บนฉลาก มักพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือวางจำหน่ายจากประเทศอเมริกา สัญลักษณ์ดังกล่าวมีลักษณะที่หลากหลายซึ่งเป็นการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น หากสัญลักษณ์ลูกศรที่เรียงเป็นสามเหลี่ยมมีตัวเลขอยู่ด้านในและตัวอักษรภาษาอังกฤษบ่งบอกชนิดของวัสดุที่รีไซเคิลได้ (รหัสเรซิน) อยู่ด้านล่าง จะบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากวัสดุชนิดใดเพื่อสะดวกในกระบวนการแยกสำหรับการรีไซเคิล หากเครื่องหมาย Mobius loop นี้ถูกบรรจุอยู่ในวงกลมอีกชั้นหนึ่งจะหมายถึงสินค้าดังกล่าวมีวัสดุบางส่วนมาจากการรีไซเคิล และหากมีเปอร์เซ็นระบุเป็นสัดส่วนภายใน Mobius loop จะเป็นตัวเลขซึ่งแสดงสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่ใช้ในสินค้า เป็นต้น ได้เรียนรู้สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางกันไปเบื้องต้นแล้ว ลองดูบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางของคุณนะคะว่ามีสัญลักษณ์เหล่านี้อยู่หรือไม่ และควรปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ หากผู้ประกอบมือใหม่ที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้น่าสนใจด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เราพร้อมช่วยคุณให้เกิดเป้าหมายนั้นเพราะบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจาก Plasticpark เราคัดมาแล้วว่าใช่ วัสดุดีเกินราคา แข็งแรงทนทาน มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 1,500 รายการ เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางราคาโรงงาน ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์แอลกอฮอล์จำหน่ายทั้งปลีก – ส่ง พร้อมบริการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เรามีความเข้าใจในความต้องการของท่าน เรายินดีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของท่านตรงกับความต้องการ ทั้งในส่วนของการใช้งานและสร้างจุดแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง

Plastic Park ขายส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ขวดปั๊ม กระปุกบรรจุครีม หลอดครีม พร้อมพิมพ์ไม่จำกัดสี

พลาสติกพาร์ค เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ทุกชนิด เช่น กระปุกบรรจุครีม หลอดครีม ขวดครีม หัวปั้ม หัวสเปรย์ เรามีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หลากหลายกว่า 1,500 รายการ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ด้วยราคาจากโรงงานโดยตรง ทั้งนี้ เรามีรูปแบบของสินค้าให้เลือกมากมายกว่า 1,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง /ขวดพลาสติก/ขวดเครื่องสำอาง / กระปุกบรรจุครีม / ขวดเซรั่ม /กระปุกสครับ /ตลับครีม / ขวดอโรม่า ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปต่อยอดสินค้าของแต่ละท่าน เพื่อสร้างความน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่อยู่ด้านในได้อย่างลงตัว เราเชื่อว่า หากลูกค้าได้ข้อมูลที่เพียงพอ จะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าได้ บทความที่เกี่ยวข้อง